Image
Image
Image
SERVICII PROFESIONALE:

COLECTAREA
DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
- DEEE –
MANAGEMENTUL COMERCIAL ȘI OPERAȚIONAL
AL COLECTĂRII DEEE
PROMOVAREA COLECTĂRII DEEE