SERVICII PROFESIONALE DE COLECTARE A DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE - DEEE

- Intermedierea serviciilor de colectare DEEE între colectori, producatori, retaileri, firme/instituții și organizațiile colective de îndeplinire a responsabilității extinse a producătorilor
- Intermedierea de livrări intracomunitare de DEEE
- Intermedierea de servicii logistice de colectare DEEE (transport, depozitare, manipulare)
Image